Onemocnění u dívek a žen

HPV může u žen vyvolat několik druhů vážných onemocnění. Nejčastější je rakovina děložního čípku, ročně na toto onemocnění zemře okolo 400 žen v ČR a 800 žen v ČR jí onemocní.1

1. Hartwig S. et al. Infect Agent Cancer 2017;12:19 a Národní onkologický registr spravovaný ÚZIS ČR a databáze demografických údajů ČSU (http://www.svod.cz)
2. Hartwig S et al. Estimation of the epidemiological burden of HPV-related anogenital cancers, precancerous lesions, and genital warts in women and men in Europe: potential additional benefit of a nine-valent second generation HPV vaccine compared to first generation HPV vaccines. Papillomavirus Res 2015; 1:90–100.
3. Serrano B. Et al. European Journal of Cancer (2015) 51, 1732– 1741
4. J. St. Laurent et al., HPV vaccination and the effects on rates of HPV-related cancers, Current Problems in Cancer (2018) 5. Serrano B. Et al. European Journal of Cancer (2015) 51, 1732– 1741
5. Serrano B. Et al. European Journal of Cancer (2015) 51, 1732– 1741
6. Serrano B. Et al. European Journal of Cancer (2015) 51, 1732– 1741
7. Shridhar R. CA Cancer J Clin. 2015;65:139–162 8. Serrano B. Et al. European Journal of Cancer (2015) 51, 1732– 1741
8. ÚZIS ČR, Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2018, dostupné na https://www.uzis.cz/res/f/008313/hospit2018.pdf
Mýty a fakta

Rozšíření onemocnění u žen v Evropě

V Evropě ročně nově onemocní v důsledku HPV odhadem2:

Genitální bradavice
399 165 žen
Předrakovinové změny na děložním čípku
388 980 žen
Rakovina děložního čípku
34 708 žen
Rakovina análního otvoru
3 996 žen
Rakovina vulvy a vaginy
3 386 žen
Předrakovinové změny na děložním čípku
Přednádorové změny většinou nepůsobí žádné subjektivní potíže, pokud ale nejsou včas léčeny, rozvíjí se v rakovinu děložního čípku. Lze je odhalit na pravidelných prohlídkách u gynekologa (tzv. screening). Dle závažnosti se řeší tzv. konizací, kdy je chirurgicky odstraněna část děložního čípku. Proti několika HPV typům, které vyvolávají tyto předrakovinové změny a následně rakovinu děložního čípku, je možné se nechat očkovat, čímž můžete pomoci onemocnění předejít.3
Genitální bradavice
Genitální bradavice nebo tzv. kondylomata (fíčky) jsou měkké výstupky na kůži a sliznici v genitální oblasti. Mohou postihnout penis, vulvu, vaginu, děložní čípek, nebo je můžeme nalézt v okolí řitního otvoru. Genitální bradavice postihují ve stejné míře ženy i muže a partneři si je mezi sebou vzájemně často přenášejí. Toto onemocnění může narušit partnerský život a je psychicky náročné. I z toho důvodu, že se kondylomata často vracejí. Proti HPV typům 6 a 11, které vyvolávají více než 90 % případů genitálních bradavic, je možné se nechat očkovat, čímž můžete pomoci onemocnění předejít.
Rakovina děložního čípku
Rakovina děložního čípku souvisí s chronickou HPV infekcí. Jedná se o velmi závažné onemocnění, které je třetí nejčastější příčinou úmrtí na rakovinu u žen v ČR mezi 15 a 44 rokem života. HPV viry nepozorovaně přežívají v buňkách děložního čípku někdy i celá desetiletí. Riziko rakoviny děložního čípku stoupá již po začátku sexuálního života, ovšem po dovršení 35 let výskyt rakoviny děložního čípku výrazně roste. Příznaky se objevují obvykle až v pozdním stádiu nemoci, kdy je léčba obtížnější. Pro včasné zachycení přednádorových změn je proto důležité docházet na pravidelné gynekologické prohlídky. Účinnou prevencí je očkování proti více HPV typům, které mohou vyvolat rakovinu děložního čípku.4,5
Rakovina vulvy a vaginy
Rakovina vulvy (vnější ženské pohlavní orgány) a vaginy (pochvy) se v počátečním stádiu při běžných gynekologických prohlídkách obtížně rozeznávají, příznaky lze často zaměnit za projevy jiných gynekologických onemocnění. Nebývají odhaleny včas, protože v rámci screeningu na rakovinu děložního čípku můžou unikat rozpoznání. Nejčastěji se rakovina vulvy a vaginy vyskytuje u žen ve vyšším věku, ale může postihnout i mladší ženy. Tyto typy rakoviny často nenávratně poškozují intimní partie. Proti HPV typům, které vyvolávají rakovinu vulvy a vaginy nejčastěji 6, je možné se nechat očkovat, čímž můžete pomoci nemoci předejít.
Rakovina análního otvoru
Vyskytuje se jak u ženské, tak mužské populace. V posledních letech stoupá výskyt tohoto typu rakoviny. Přednádorové změny většinou nepůsobí žádné subjektivní potíže a screeningové vyšetření se neprovádí, proto bývá rakovina anu odhalena pozdě5. Proti HPV typům, které vyvolávají rakovinu análního otvoru nejčastěji6, je možné se nechat očkovat, čímž můžete pomoci nemoci předejít.7,8

Léčba a prevence

Léčba

V současné době neexistují léky, které by dokázaly HPV infekci léčit. Léčba napadené tkáně při všech onemocněních způsobených HPV probíhá chirurgickým ošetřením a dle závažnosti následnou onkologickou léčbou.

V případě nálezu na děložním čípku se v počátečních stádiích jedná o tzv. konizaci, kdy dojde k seříznutí části děložního čípku. Ročně je v ČR prováděno asi 6 000 konizací8, tento zákrok s sebou nese ale určitá rizika, např. problémy s donošením plodu v těhotenství. V pokročilejším stádiu dochází k úplnému odstranění a následuje onkologická léčba (chemoterapie či ozařování). Genitální bradavice se vypalují laserem či seškrabávají, často opakovaně a někdy i v celkové narkóze. Ačkoli lze genitální bradavice odstranit, jejich léčba bývá zdlouhavá, mnohdy bolestivá a onemocnění se často vrací. Očkování proti HPV je možnou prevencí před uvedenými onemocněními, již vzniklé onemocnění však neléčí.

Kdy je nejlepší čas na očkování?

Screening

Pro včasné odhalení přednádorových změn slouží také screening děložního čípku, který je prováděn při preventivních prohlídkách u gynekologa. Očkování nenahrazuje screening děložního čípku, proto je důležité docházet na preventivní prohlídky. V případě rakoviny vulvy, vaginy a análního otvoru neexistuje žádný screeningový program, účinnou prevencí je očkování proti HPV.

Jaká onemocnění hrozí mužům?

Preventivní opatření

  • Omezení počtu sexuálních partnerů (můžete se ale nakazit už s prvním partnerem), ideálně celoživnotní sexuální abstinence
  • Používání kondomů při každém styku
  • Očkování proti HPV

Vakcíny

Vakcíny Gardasil®9 a Gardasil® chrání proti onemocněním způsobeným HPV viry, které jsou obsažené ve vakcíně. Vakcinace proti HPV infekci je ve 13 letech dítěte podporována státem a plně hrazena ze zdravotního pojištění. Nechte své děti očkovat včas.

Chrání proti 9 typům viru HPV.

Číst více

Chrání proti 4 typům viru HPV.

Číst více
Zdroje:

1. DUŠEK Ladislav, MUŽÍK Jan, KUBÁSEK Miroslav, KOPTÍKOVÁ Jana, ŽALOUDÍK Jan, VYZULA Rostislav. Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice [online]. Masarykova univerzita, [2005], [cit. 2021-3-03]. Dostupný z WWW: http://www.svod.cz. Verze 7.0 [2007], ISSN 1802 – 8861.

2. Hartwig S et al. Estimation of the epidemiological burden of HPV-related anogenital cancers, precancerous lesions, and genital warts in women and men in Europe: potential additional benefit of a nine-valent second generation HPV vaccine compared to first generation HPV vaccines. Papillomavirus Res 2015; 1:90–100.

3., 5., 6., 8. Serrano B. Et al. European Journal of Cancer (2015) 51, 1732– 1741

4. J. St. Laurent et al., HPV vaccination and the effects on rates of HPV-related cancers, Current Problems in Cancer (2018)

7. Shridhar R. CA Cancer J Clin. 2015;65:139–162

8. ÚZIS ČR, Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2018, dostupné na https://www.uzis.cz/res/f/008313/hospit2018.pdf

Ilustrační obrázek

Revoluční změna

Všechny vakcíny proti HPV jsou nyní pro děti ve věku 13 let bez doplatku.

Gardasil

Vakcína Gardasil®9 se podává injekčně. Přečtěte si pečlivě příbalovou informaci o léčivém přípravku.

zavřít