1. WHO weekly epidemiological report, 14. July 2017.
2. Guo F. et al. Cervical Cancer Incidence in Young U.S. Females After Human Papillomavirus Vaccine Introduction. Am J Prev Med 2018;55(2):197–204. 5. Luostarinen T et al. Vaccination protects against invasive HPV-associated cancers. Int J Cancer 2017;142:2186-87.
6. Příbalová informace o přípravku Gardasil®. 7. Příbalová informace o přípravku Gardasil®9.
1. De Martel et al. Int. Cancer J.: 141, 664–670 (2017). 3. Baseman J. G., Koutsky, L. A.: Journal of Clinical Virology 32S (2005) S16–S24.
2. St. Laurent J. et al.: Curr Probl Cancer 2018; 42 (5) 493–506. 4. https://www.hpv-college.cz/o-hpv
6. Guide to introducing HPV vaccine into national immunization programmes, WHO, Dec 2016.
1. Příbalová informace o přípravku Gardasil®. 2. Příbalová informace o přípravku Gardasil®9.
3. HPV-college.cz 5. WHO. (2017). Human papillomavirus vaccines: WHO position paper. Weekly Epidemiol Rec, 28(92), 393–404. http://www.who.int/vaccine_safety/committee/reports/June_2017/en/
1. Příbalová informace o přípravku Gardasil®. 3. HPV-college.cz
1. Příbalová informace o přípravku Gardasil®. 2. Příbalová informace o přípravku Gardasil®9. 3. HPV-college.cz 5. WHO. (2017). Human papillomavirus vaccines: WHO position paper. Weekly Epidemiol Rec, 28(92), 393–404. http://www.who.int/vaccine_safety/committee/reports/June_2017/en/
Mýty a fakta

Otázky a odpovědi

Lze infekci HPV virem vyléčit?
Ne. Infekcí HPV se během dospělosti nakazí zhruba 80 % lidí. U velké části z nich spontánně vymizí, ale zhruba u 20 % časem vyvolá závažné onemocnění. Dopředu ovšem není možné určit, u koho bude mít působení viru vážné následky a u koho nikoliv.
Je toto očkování bezpečné?
Bezpečnost všech HPV vakcín byla prověřena v klinických studiích i v praxi. Očkuje se již více než 10 let, a to po celém světě. HPV vakcíny nemohou vyvolat infekci lidským papilomavirem, protože neobsahují živé části viru. Světová zdravotnická organizace (WHO) opakovaně vydala hodnotící zprávu týkající se bezpečnosti HPV vakcín a prohlásila je za extrémně bezpečné.
Jaké jsou k dispozici vakcíny, kterými se očkuje?
V současnosti jsou na výběr tři vakcíny obsahující různý počet HPV typů.
Je nutné, aby se dítě očkovalo už mezi 13 a 14 rokem věku? Vždyť první sexuální zkušenosti sbírá až později.
Virus HPV se nepřenáší pouze pohlavním stykem, stačí již intimní kontakt, nakazit se tedy lze i při orálním sexu nebo mazlení (pettingu). Asi 50 % nových infekcí HPV se objeví u mladých lidí mezi 15 až 24 lety. Proto má největší smysl očkovat před tímto obdobím resp. před zahájením sexuálního života. Také zdravotní pojišťovny směřují svou finanční podporu očkování na chlapce a dívky před toto období. V případě ČR je to věk 13 let, kdy probíhá očkování proti HPV nejčastěji v rámci preventivní prohlídky.
Kde mohu nechat své dítě naočkovat?
Standardně očkuje proti HPV praktický lékař pro děti a dorost v rámci preventivní prohlídky ve 13 letech. V tuto dobu totiž přispívá na očkování z veřejného zdravotniho pojištění pojišťovna, a to jak dívkám tak chlapcům. Mimo toto věkové období si již musí očkování plně hradit pacient z vlastních prostředků. Očkování provádí také gynekolog či očkovací centrum.
Mohu své dítě nechat očkovat, když je nemocné?
Stejně jako v případě jakéhokoliv jiného očkování by pacient v době očkování neměl trpět akutním horečnatým onemocněním. Zdravotní stav vašeho dítěte posoudí ošetřující lékař.
Jaká je cena vakcíny Gardasil®9?
Orientační cena vakcíny je 4 000 Kč za jednu dávku pro samoplátce (bez aplikačních poplatků). Orientační cena pro třídávkové schéma je tedy 12 000 Kč. Pro dívky a chlapce ve věku 13 let je vakcína částěčně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Ostatní pacienti se mohou informovat u své pojišťovny na možnosti příspěvků z preventivních fondů.
Jak se vakcína Gardasil®/Gardasil®9 aplikuje?
Vakcíny proti HPV se aplikují injekčně do svalu. Nejčastěji do oblasti deltového svalu horní paže.
Je nutné chodit na pravidelné gynekologické prohlídky i po očkování?
Vakcinace nenahrazuje pravidelný screening děložního čípku. Protože žádná očkovací látka není účinná na 100 % a přípravek Gardasil®/Gardasil®9 nezajišťuje ochranu proti každému typu HPV ani proti již existující HPV infekci, je nutné docházet na pravidelné gynekologické prohlídky.
Neexistuje jiná ochrana před HPV než očkování?
Ne. Výjimkou je celoživotní sexuální abstinence. Do jisté míry chrání kondom, není to však ochrana dokonalá, může dojít k přenosu viru na nechráněných místech. Riziko snižuje menší počet sexuálních partnerů, ale na druhou stranu je možné se nakazit už od prvního partnera. Člověk s HPV většinou nemá žádné obtíže, takže neví, že je přenašečem viru. Účinnou ochranou je tedy očkování, i když samozřejmě ani u očkování nelze garantovat 100% ochranu.
Pokud máte další dotazy, obraťte se, prosím, na praktického lékaře pro děti a dorost, gynekologa či očkovací centrum.

Mýty o očkování
proti HPV

1. mýtus: „HPV vakcíny nejsou bezpečné, mají závažné nežádoucí účinky, např. neplodnost, onemocnění nervového systému a jiné."
FAKT: HPV vakcíny jsou rozsáhle testovány a jsou považovány za bezpečné.
Patří mezi nejvýznamější objevy moderní medicíny.
Bezpečnost očkovacích vakcín proti HPV je neustále přísně sledována a opakovaně deklarována Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Nikdy nebylo prokázáno, že HPV vakcíny způsobují neplodnost, onemocnění nervového systému ani jiná závažná onemocnění. Vakcinace může naopak ochránit ženy před budoucími problémy s otěhotněním nebo donošením plodu spojenými s rakovinou děložního čípku. Jsou považovány za bezpečné Vakcínami proti lidským papilomavirům neboli HPV se ve světě očkuje už od roku 2006 a celosvětově bylo aplikováno již více než 270 milionů dávek.1 Během 12 let od zahájení očkování se již začíná projevovat zřetelný pokles výskytu karcinomů děložního čípku.2,5 Světová zdravotnická organizace (WHO) přezkoumala všechny publikované a dostupné údaje o očkovacích látkách v reálném světě a opakovaně deklarovala HPV vakcíny za bezpečné. Reakce po očkování jsou obdobné, jako při jakémkoliv jiném očkování Nejčastěji se objevuje bolest, zarudnutí nebo otok v místě vpichu či bolest hlavy.6,7 Nikdy nebylo prokázáno, že HPV vakcíny způsobují neplodnost, onemocnění nervového systému ani jiná závažná onemocnění. Vakcinace může naopak ochránit ženy před budoucími problémy s otěhotněním nebo donošením plodu spojenými s rakovinou děložního čípku. Možné nežádoucí účinky jsou vždy uvedeny v příbalovém letáku. Vakcíny nemohou vyvolat onemocnění způsobená HPV, protože neobsahují živé části viru Vakcíny proti HPV jsou vyráběny metodami genetického inženýrství, nejedná se tedy o oslabené či mrtvé viry, ale o jejich napodobeniny – VLP (Virus-like particles). Ty obsahují pouze povrchové bílkoviny virů, ale nikoli jejich geny. Vakcíny proti HPV nemohou tedy v žádném případě způsobit onemocnění, proti kterému očkujeme.6,7 Očkování je nejefektivnější před započetím sexuálního života, tedy před prvním možným setkáním s virem.8 V České republice je proto podporováno státem ve věku třinácti let u chlapců i dívek. Očkování proti HPV doporučuje Světová zdravotnická organizace (WHO) 9.9 Účinnost a výsledky preventivního očkování potvrdilo také Evropské centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) a americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC).11 Odborníci se shodují, že jde o velmi spolehlivou metodu, jak své dítě ochránit před infekcí virem HPV.8
Zdroje:

1. WHO weekly epidemiological report, 14. July 2017.

2. Guo F. et al. Cervical Cancer Incidence in Young U.S. Females After Human Papillomavirus Vaccine Introduction. Am J Prev Med 2018;55(2):197–204.

3. St. Laurent J. et al. HPV vaccination and the effects on rates of HPV-related cancers. Curr Probl Cancer 0 0 0 (2018) 1–14.

4. Garland et al. Impact and Effectiveness of the Quadrivalent Human Papillomavirus Vaccine: A Systematic Review of 10 Years of Real-world Experience. Clinical Infectious Diseases 2016. DOI: 10.1093/cid/ciw354.

5. Luostarinen T et al. Vaccination protects against invasive HPV-associated cancers. Int J Cancer 2017;142:2186-87.

6. Příbalová informace o přípravku Gardasil®.

7. Příbalová informace o přípravku Gardasil®9.

8. www.who.int/immunization/documents.

9. www.who.int/immunization/hpv/vaccines.

10. https://ecdc.europa.eu/en/human-papillomavirus.

11. https://www.cdc.gov/hpv

2. mýtus: „Očkování chlapců proti HPV je zbytečné – nemají děložní čípek. "
FAKT: Očkování má smysl i u chlapců. S HPV se setká asi 80 % populace bez rozdílu pohlaví. Muži mohou nejen přenést viry HPV na svou partnerku či partnera, ale HPV způsobuje i u nich závažná onemocnění. Jedná se o rakovinu análního otvoru, jejíž výskyt v posledních letech výrazně stoupá. Dále HPV stojí za nezhoubnými, ale často úpornými genitálními bradavicemi, které mohou ovlivnit jak fyzické zdraví, tak přinést psychické a sociální problémy. Očkování vakcínami Gardasil® a Gardasil®9 do značné míry chrání před genitálními bradavicemi a rakovinou, způsobenou HPV viry, jež jsou ve vakcíně obsaženy. Léčba HPV onemocnění u mužů V současné době nemůžeme léčit příčinu, ale pouze následky. Po nálezu jakýchkoli změn na genitálu či v okolí řiti by se měl muž vydat za urologem nebo dermatovenerologem. Genitální bradavice se léčí pomocí dermatologických mastí či krémů, v případě jejich většího výskytu lze zvolit chirurgický zákrok, při němž je odstraněna postižená tkáň (léčba lokální destrukcí – snesením ostrou lžičkou, odpařením laserem či poleptáním). Zhoubná onemocnění se řeší chirurgicky s případnou následnou onkologickou léčbou. Jaké jsou rizikové faktory, jež mohou způsobit onkologické onemocnění související s HPV u mužů? Stejně jako u rakoviny děložního čípku mohou některé faktory zvýšit pravděpodobnost vývoje rakoviny související s HPV také u mužů:
  • Trvalá infekce HPV
  • Kouření. Může zvýšit pravděpodobnost, že HPV setrvá v těle.
  • Sexuální partneři. Čím více sexuálních partnerů člověk má, tím vyšší je riziko setkání s různými typy HPV. Nicméně nákaza virem HPV může nastat už při prvním sexuálním kontaktu.
  • Oslabený imunitní systém. Lidé, kteří jsou imunokompromitováni (například lidé s HIV nebo AIDS, příjemci transplantovaných orgánů nebo lidé, kteří užívají léky, jež potlačují imunitní systém), jsou vystaveni zvýšenému riziku infekce genitálním HPV.

Prevence nákazy HPV u mužů V případě mužů není zaveden screening, který by odhalil počáteční stádium rakoviny, jako je tomu u děložního čípku žen. Právě proto je pro muže očkování proti HPV velmi zásadní. Většina vyspělých států očkování chlapcům hradí a od roku 2018 mezi tyto státy patří také Česká republika. Třináctileté chlapce lze tedy očkovat s úhradou z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Očkování chlapce chrání nejen před HPV infekcí, a tedy možným HPV onemocněním, ale také před přenosem HPV na jejich budoucí partnerku či partnera. V neposlední řadě se očkováním dívek i chlapců zvyšuje kolektivní imunita, která obecně vede ke snížení výskytu viru v populaci.
Zdroje:

1. HPV-college.cz

2. HPVinfo.cz

3. mýtus: „V rodině rakovinu nebo HPV nemáme – naše dítě neonemocní."
FAKT: Rakovina děložního čípku, vulvy, vaginy a anu či genitální bradavice nejsou dědičná onemocnění, jsou převažně způsobena HPV infekcí.1,3 S HPV infekcí se v průběhu života setká kolem 80 % populace. Nejběžnější je v časné dospělosti mezi 18. a 25. rokem života, ale zcela běžně se vyskytuje i v pozdějším věku. Infekce může sama spontánně odeznít, jak je tomu ve většině případů, někdy však může v těle setrvat a způsobit některé druhy rakoviny.2,4 Doba, za kterou se organismus HPV zbaví, je průměrně rok až dva roky. Avšak i po spontánním vymizení infekce se může muž i žena infikovat opakovaně, často i stejným typem HPV. Genetický předpoklad tak v této situaci skutečně nehraje žádnou roli a nemá vliv na projevy HPV infekce.4 HPV je v současnosti nejčastější sexuálně přenosnou infekcí. Světová zdravotnická organizace vzrůstající výskyt HPV onemocnění považuje z epidemiologického hlediska za závažnější než epidemii HIV.4 Průběh nákazy infekcí HPV HPV se přenáší především pohlavním stykem nebo přenosem z rukou či úst na pohlavní orgány. Nemusí jít tedy jen o pohlavní styk, k přenosu může dojít i při nekoitálních aktivitách (orálním sexu či mazlení). A ani kondom není dokonalou ochranou. Lidský papilomavirus napadá buňky sliznic a pokožky, a to nejčastěji v genitální či anální oblasti nebo v oblasti úst či hrtanu. Vaginální sex, orální sex, anální sex, petting, netting (mazlení) – při všech těchto praktikách probíhajících mezi heterosexuály i homosexuály může dojít k přenosu HPV infekce.4,5 Nakažený ale většinou nejeví žádné příznaky, proto se virus v populaci dále šíří. HPV asociované rakoviny nesouvisejí s rodinnou anamnézou, ale jsou způsobeny HPV infekcí. V současné době není možné určit, u koho se infekce rozvine v závažné onemocnění a u koho nikoli. Účinnou prevencí tak stále zůstává očkování. Význam očkování zdůrazňuje i Světová zdravotnická organizace (WHO).6 Nenechte tak zdraví vašich dětí náhodě a nechte je očkovat.
Zdroje:

1. De Martel et al. Int. Cancer J.: 141, 664–670 (2017).

2. St. Laurent J. et al.: Curr Probl Cancer 2018; 42 (5) 493–506.

3. Baseman J. G., Koutsky, L. A.: Journal of Clinical Virology 32S (2005) S16–S24.

4. https://www.hpv-college.cz/o-hpv

5. http://hpvinfo.cz/prubeh-HPV-infekce

6. Guide to introducing HPV vaccine into national immunization programmes, WHO, Dec 2016.

7. IPVS Policy statement on safety of HPV vaccines. (2016). Papillomavirus Res, 2, 9–10.

4. mýtus: „HPV vakcíny mohou vyvolat HPV onemocnění, např. rakovinu děložního čípku."
FAKT: HPV vakcíny neobsahují oslabené ani mrtvé viry, ale pouze jejich napodobeniny, které obsahují jen povrchové bílkoviny HPV virů, nikoli jejich geny. HPV vakcíny tak nemohou v žádném případě způsobit HPV onemocnění.1,2 HPV vakcíny již mají za sebou přes 20 let klinického vývoje a zkušeností. Na základě výsledků klinických studií i všech dosavadních zkušeností jsou považovány za velmi bezpečné.3,5 Ve světě již bylo podáno přes 270 milionů dávek vakcín proti HPV. Vakcíny schválily a jejich bezpečnost opakovaně potvrdily světové zdravotnické či lékové organizace – i české odborné lékařské společnosti.3,5 Jaký je princip očkování? Princip očkování proti HPV spočívá v navození tvorby protilátek . Očkování navozuje tvorbu protilátek proti těm typům HPV, jejichž napodobeniny vakcína obsahuje.1,2 Souvislost s rozvojem rakoviny děložního čípku je prokázána v největším procentu případů u HPV typů 16 a 18, mezi vysoce rizikové typy však patří například i typy 31, 33, 45, 52, 58 a další. Méně rizikové typy způsobující genitální bradavice jsou typy 6 a 11. Proti všem těmto HPV typům lze v závislosti na vakcíně očkovat.1,2 Injekce je pak aplikována do ramenního svalu a nezůstává po ní žádná jizva. Výhody očkování Očkování proti HPV je účinnou prevencí rakoviny děložního čípku, vulvy, vaginy, anu a v závislosti na vakcíně i genitálních bradavic.1,2 Navozuje specifickou obranyschopnost proti konkrétním typům viru, jejichž napodobeniny jsou obsaženy ve vakcíně. Pokud se očkuje před prvním kontaktem s HPV, tedy před zahájením sexuálního života, vakcinace má nejvyšší účinnost.3,4 Očkovaný jedinec je chráněn před specifickými HPV typy a nemůže je tak ani šířit dále v populaci na své partnery či partnerky. Možné nežádoucí účinky Stejně jako u jakéhokoli jiného očkování, mohou i zde nastat nežádoucí účinky. Nejčastěji jde o bolest hlavy či bolest, otok nebo zarudnutí okolo místa vpichu, která však obvykle rychle odezní. Nechte své děti očkovat ve 13 letech a ochraňte je proti HPV.
Zdroje:

1. Příbalová informace o přípravku Gardasil®.

2. Příbalová informace o přípravku Gardasil®9.

3. HPV-college.cz

4. http://hpvinfo.cz/

5. WHO. (2017). Human papillomavirus vaccines: WHO position paper. Weekly Epidemiol Rec, 28(92), 393–404. http://www.who.int/vaccine_safety/committee/reports/June_2017/en/

5. mýtus: „HPV infekce hrozí jen promiskuitním ženám a mužům. S jedním partnerem není riziko."
FAKT: Infekcí HPV se může vaše dítě nakazit již s prvním partnerem. Virus HPV se přenáší intimním kontaktem. Pohlavní styk však není nutný a k nákaze může dojít už při mazlení.1,3 Před nákazou vás úplně neochrání ani kondom. HPV je v současné době nejrozšířenější infekcí, s níž se během života setká až osm z deseti osob.1,3 Čím více sexuálních partnerů, tím může být riziko nákazy vyšší, nicméně vzhledem k vysokému počtu nakažených, obzvláště v mladší populaci, je velká pravděpodobnost, že může k nákaze dojít už s prvním sexuálním partnerem. Účinnou a uznávanou metodou prevence je očkování proti HPV.1,3 Virus HPV může způsobit závažná onemocnění, a to včetně rakoviny děložního čípku, na kterou v ČR umírá ročně kolem 400 žen.4 Prevence na prvním místě V minulosti byla jedinou možností prevence pouze sexuální abstinence či kondom, který ale nepokrývá celou oblast intimních partií. Nyní však již můžeme sebe a své blízké chránit díky očkování proti HPV. Očkování se u dívek a chlapců doporučuje právě před začátkem sexuálního života, kdy ještě neměli možnost se s virem HPV setkat. Očkování má však smysl i po zahájení sexuálního života.1,2,3,5 Jak dochází k nákaze? HPV virus se přenese na sliznici nebo pokožku, k čemuž dochází nejčastěji již zmíněným sexuálním stykem. Vir se dostane do buněk, které jsou narušené drobným poraněním. Přes buněčnou membránu se virus dostane až do buněčného jádra, kde se začíná množit a chovat jako parazit.3 Účinnou a uznávanou metodou prevence před nákazou virem HPV je očkování.1,3
  • Svou ochranu můžete i sami ještě zvýšit dodržováním následujících zásad:
  • Stálý sexuální partner.
  • Pravidelné preventivní kontroly u praktického lékaře.
  • Pravidelné návštěvy u gynekologa – screening karcinomu děložního hrdla (u žen).
  • Podpora imunity – zdravý životní styl, vyloučení cigaret a kouření.
  • Nechte sebe a své děti očkovat proti HPV, abyste se ochránili před řadou závažných onemocnění způsobených HPV infekcí.
Zdroje:

1. Příbalová informace o přípravku Gardasil®.

2. Příbalová informace o přípravku Gardasil®9.

3. HPV-college.cz

4. http://hpvinfo.cz/

5. WHO. (2017). Human papillomavirus vaccines: WHO position paper. Weekly Epidemiol Rec, 28(92), 393–404. http://www.who.int/vaccine_safety/committee/reports/June_2017/en/